Diagnostika podle TCM

Diagnostika je stěžejní pro terapii TCM, kdy se k člověku a k nemoci přistupuje velmi individuálně. 

Nemoc jako taková se nebere izolovaně, ale spojuje se vše v kontextu se stavem celého organismu.

Tento přístup je velmi důležitý, protože přes správnou diagnostiku je možné odhalit příčinu problému, neboli kořen nemoci, který se potom ovlivňuje léčbou.

Nereší se tedy pouze příznaky onemocnění, neboli větve, což vetšinou můžeme vidět u léčby pomocí klasické západní medicíny.

Správná diagnostika vede ke stanovení terapeutického plánu, který má za úkol dané potíže odstranit.

Přestože člověk, který přichází na terapii TCM, již většinou prošel diagnostikou přes západní medicínu, „čínská“ diagnostika je nutností před samotnou léčbou TCM.

Důvod vyjádřuje staré čínské příslový „Yibing tongzhi, tongbing yizhi“, což bychom mohli přeložit jako stejná nemoc, různá léčba, různá nemoc stejná léčba.

Yi bing tong zhi, tong bing yi zhi =
Stejná nemoc, různá léčba, různá nemoc stejná léčba

Konkrétně bychom to mohli převést na příkladu u problémů bolestí hlavy.  V TCM rozlišujeme 12 příčin bolestí hlavy a pro každou z nich se používá jiný trapeutický postup.

To znamená, že přes diagnostiku podle TCM najdeme tu správnou příčinu, která se následně ovlivňuje.

Pro TCM tedy není dostatečné říct „bolí mě hlava“ a předpokládat, že terapie bude probíhat například formou akupunktury proti bolesti hlavy.

Takhle to nefunguje. Pokud má léčba fungovat, je potřeba sledovat individualitu. 

Musí se prostudovat o jaký typ bolesti hlavy se jedná, kde a kdy se bolest objevuje, jaká je kvalita/kvantita bolesti, jak problém ovlivňuje okolní prostředí, jaký má dotyčný somatotyp - je daný jedinec unavený, podrážděný, užívá na bolest analgetika, žije ve stresu, apod. Je potřeba prostudovat i další doplňující informace. Zda se mění bolest s denní dobou, počasím, v průběhu menstruačního cyklu u žen, atd.