Dietetika podle TCM

Dietetika TCM staví na střídmosti, různorodosti a pravidelnosti ve stravování.

Navíc k těmto obecným pravidlům si čínská dietetika zakládá na „termodynamických“ vlastnostech potravin, což musí být v souladu se stavem pacienta a povahou jeho onemocnění.

„Nesprávnou stravou lze hodně uškodit a správnou stravou jen trochu napravit.“

Jak upravit svůj jídelníček podle zásad TCM v 5-ti krocích

Dietetika je další důležitou součástí TCM.

Stravou totiž neustále a několikrát za den ovlivňujeme rovnováhu organismu.

Stravováním, které je založené na smysluplných pravidlech dokážeme spoustě zdravotních problému předejít.

V reálu to pak tedy znamená, že když například každé ráno začneme jogurtem z ledničky, který je už sám o sobě chladné povahy, po nejaké době to může způsobit velkou nerovnováhu a zachlazení organismu a tím mohou nastat velké zdravotní potíže.

Pouze následnou úpravou jídelníčku by vlastní léčba trvala dlouho, ale náprava jídelníčku, hodně pomůže v efektivnosti léčeby.

Sun Simiao, lékař a taoista , který se dožil 101 let a do konce života aktivně léčil, řekl:

„U svých pacientů nejdříve doporučuji změnu jídelníčku. Pokud to nestačí, volím další metody.“

V současné uspěchané době by změna jídelníčku asi nestačila, protože soudobé nemoci jsou přeci jen trochu složitější a faktorů, které ji ovlivňují, je mnohem více.

Stále ale platí, že stravování je jedním z velkých nástrojů, který se může stát jak dobrým sluhou, tak zlým pánem.

Vhodná úprava jídelníčku je důležitou součástí léčby, u některých diagnóz mají pouze okrajový význam, ale někdy jsou stěžejní.